Mission

vision-mission

I skoleåret 2014/2015 tilbyder CPU 5 skoler at deltage i kompetenceudviklingsprojektet ‘ElevInvents – læringsekspeditioner med erhverv og kultur’. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet er beskrevet med udgangspunkt i Folkeskolereformen med fokus på inddragelse af elever og skolens kobling til det omkringliggende samfund. I projektet vil lærere og elever eksperimentere med metoderne ‘design tænkning’ og ‘ekspeditionslæring’.

Få skoler i Danmark har eksperimenteret med metoderne ‘design thinking’ og ‘expeditionary learning’. Disse metoder er primært benyttet i UK og USA, hvor de har stor succes ift læringsresultater og elevers motivation. Projektet skriver sig ind i et paradigmeskift, hvor elever går fra at være (passive) modtagere af undervisning til, at de aktivt designer egne læreprocesser som problemløsere, kritiske tænkere og aktive medborgere. Projektet vil udforske koblingen mellem fælles mål, elevstyrede aktivteter, nye læringsrum med virksomhedspartnerskaber samt skabelse af ny viden i dette krydsfelt.

Projektets erfaringer skal bruges i udvikling af de pædagogiske læringscentre jf. den nye plc-bekendtgørelse og Folkeskolereformen herunder, hvordan elever samt virksomheder kan betragtes som betydningsfulde ressource i design af læringsmiljøer og plc-organisering.

tmp420074530040446978

Translate »