Design tænkning og læringsekspedition – vi er godt i gang

Kompetenceudviklingsprojektet ‘ElevInvents – læringsekspeditioner med erhverv og kultur’ er godt i gang i indeværende skoleår. Projektet har udgangspunkt i Folkeskolereformen med fokus på inddragelse af elever og skolens kobling til det omkringliggende samfund. Deltagerne opøver kompetencer i at designe og facilitere nye kreative og elevinddragende læringsrum ved hjælp af design tænkning og læringsekspeditioner.

Design tænkningen kommer i spil i projektet i lærernes didaktiske design såvel som i ledelsens og læringscentrets arbejde med skolens generelle udvikling og kompetenceudvikling. Design tænkning er en proces, der rammesætter læring, hvor elever gives ansvar og medbestemmelse i undervisningens didaktiske design.

Skolen i Midten, Aale Hjortsvang, Raarup og  Barrit Skole, som deltager i projektet, eksperimenterer med hvordan temaer som eksempelvis skolekomedie, opretholdelse af skoleboden, dannelse til 21. århundredes kompetencer kan indtænkes i en design tænkning, altsammen inspireret af Design tænkningens 5 centrale faser: idégenerering, fokus, empati,prototype og test.

Vi har netop afholdt anden fælles workshop for lærere og ledere med inspiration og sparring fra Ewan McIntosh fra NoTosh, som er ekstern konsulent på projektet. Her blev reflekteret over: hvordan er design tænkningens rolle i forhold til fælles mål, hvordan skabes der rum for elevernes tænkning om egen læring? Hvordan behandles den viden?  Hvordan ser vi succeskriteriet for elevens udbytte?

Skolerne har netop indledt sidste fase af projektets i alt 3 faser. Projeket markeres med en manifestation af undervisningsforløbene sammen med de deltagende elever i juni 2015.

ElevInvents giver bl.a. mulighed for at arbejde på og sætte fokus på synlig læring i undervisning i kobling til fælles mål, at introducere og eksperimentere med nye pædagogikker i lærernes kompetenceudvikling samt at involvere elever i nye læreprocesser.

20150429_092334  20150429_101538  20150429_104454

Translate »